Norea logo

ENSIA-training voor IT-auditors (RE's)

Op woensdag 31 oktober 2018 heeft wederom een ENSIA-training en instructiebijeenkomst plaatsgevonden voor de IT-auditors (RE’s), waarbij een toelichting is gegeven op guidance/Handreiking (2.0) ten behoeve van de ENSIA-audits over 2018. Zie ook de Keuzehulp Suwinet-verantwoording 2018, die als bijlage bij de Handreiking is gepubliceerd.