Norea logo

Ledenvergadering en presentatie 'Smart Cities'

Op donderdag 13 december jl. heeft de ledenvergadering van het najaar 2018 plaatsgevonden bij NOREA/NBA te A'dam. Dit was tevens de 2e ledenvergadering in verband met de voorgestelde statutenwijziging en de herziening van de Richtlijn Permanente Educatie, waarmee is ingestemd. Dit impliceert dat de ledencategorie 'niet-actief' met ingang van 2019 vervalt en dat alle leden, behoudens ontheffing of vrijstelling, weer aan de PE-verplichting moeten voldoen.

Eveneens is ingestemd met de voorgestelde begroting 2019 en een verhoging van het contributietarief naar € 440,- voor leden, € 130,- voor aspirant- en geassocieerde leden en € 100,- voor gepensioneerde leden. Ook is ingestemd met de voordracht van dhr. A.J.M. Kerkvliet RE RA ter uitbreiding van de Raad van Beroep en de herbenoeming van de bestuursleden Winfried Nanninga en Marc Welters, wegens het rooster van aftreden.

Door vertegenwoordigers van de Werk- en Kennisgroepen werd een overzicht gegeven van de (jaar)plannen en speerpunten. Tot besluit werd stilgestaan bij het afscheid van Jan de Heer, die de afgelopen 2,5 jaar werkzaam is geweest als Projectmanager Kwaliteit en Vaktechniek. Voorzitter Jeroen Biekart dankte hem voor zijn inzet en toewijding, waardoor met het kwaliteitsonderzoek een aanzienlijke voortgang is geboekt en waardoor ook enkele belangrijke vaktechnische projecten, met name op het terrein van Privacy en Cybersecurity konden worden gerealiseerd.       

De ledenvergadering werd vooraf gegaan door een vaktechnische presentatie over 'Smart Cities' door Gertjan Baars (PwC).