Norea logo

Evaluatie erkende IT-auditopleidingen

Evaluatie erkende IT-auditopleidingen

Door NOREA wordt periodiek, d.w.z. eens per drie jaar, de kwaliteit van de erkende opleidingen geëvalueerd. De Commissie van Toelating heeft de kwaliteit van de opleidingen positief geëvalueerd. Het bestuur verlengt derhalve de erkenning van de opleidingen en zal de evaluatie in 2022 herhalen.

Het bestuur constateert dat de vier erkende opleidingen de aandachtpunten naar aanleiding van de vorige visitatie hebben geadresseerd; vanuit de werkgevers en studenten zijn de reacties positief inzake de door de opleidingen ingezette veranderingen die zorgen voor een betere aansluiting bij de huidige ontwikkelingen in de markt. Bovendien is door het bestuur vastgesteld dat de opleidingen gevolg hebben gegeven aan de oproep van NOREA om naast de ‘common body of knowledge’ ruimte vrij te maken voor verdieping c.q. specialisatie.

Tenslotte doet het bestuur de aanbeveling aan de opleidingen hun krachten te laten bundelen voor het uitvoeren van fundamenteel onderzoek op het gebied van IT-audit om zo promotieonderzoek te stimuleren