Norea logo

Seminar en ledenvergadering op 6 juni 2019

Op donderdag 6 juni 2019 vond de ledenvergadering plaats, voorafgegaan door een seminarprogramma over Distributed Ledger Technology (‘Blockchain’) en Assurance

De ledenvergadering heeft ingestemd met het verslag van de vorige ALV (13 december 2018), alsmede met het Jaarverslag en jaarrekening 2018 (incl. Controleverklaring accountant). Penningmeester Henk Donderwinkel gaf een toelichting bij de ontwikkelingen van de cijfers en de ledenaantallen. Ook heeft de ledenvergadering ingestemd met de voorgestelde kandidaatstellingen voor het bestuur: 
Wegens het Rooster van aftreden is Rocco Jacobs RE EMIA (ADR) aftredend. Ter opvolging is door het bestuur voorgedragen: Bart de Jongh RE EMITA CISSP CISM (eveneens ADR). Tevens is I(rene).J.M. Vettewinkel RE (ABN AMRO) herbenoemd als bestuurslid/vice-voorzitter voor de tijdelijke periode van een half jaar, zodat ze in de najaarsvergadering als kandidaat-voorzitter kan worden voorgedragen. Bestuurlid Jeroen van Schajik neemt de rol van bestuurssecretaris over van Rocco Jacobs. Tenslotte is ook het CKO-jaarverslag 2018 vastgesteld en toegelicht.

Voorzitter Jeroen Biekart dankte Rocco Jacobs voor zijn inzet ten behoeve van het bestuur gedurende de afgelopen 6 jaren. Daarnaast bedankte hij ook Han Boer die zijn functie als voorzitter van de Commissie Communicatie heeft neergelegd en daarvoor ook lange tijd actief is geweest in diverse rollen en NOREA-commissies, o.a. in verband met de visie- en strategieontwikkeling en als voorzitter van de Werkgroep Assurance.

Door vertegenwoordigers van de diverse commissies en kennisgroepen werden korte 'pitchpresentaties' met een update van de activiteiten gegeven.

‚Äč