Norea logo

Consultatie: Praktische handreiking voor interne auditors bij de jaarlijkse audit van PSD2

In het voorjaar van 2019 hebben vertegenwoordigers van de Kennisgroep Betalingsverkeer van de NOREA, de Betaalvereniging Nederland en de Werkgroep IT Auditing van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB/WgCIA) de vereiste auditaanpak voor de Payment Services Directive 2 (PSD2) besproken. Eén van de doelen van deze besprekingen was om een ​​vooraf overeengekomen, gestandaardiseerde en pragmatische auditaanpak op te zetten die voldoet aan de wettelijke vereisten en die wordt onderschreven door alle betrokken financiële instellingen (en bruikbaar voor alle niet-betrokken instellingen). Het voorlopige resultaat is een structuur die flexibiliteit van aanpak, hergebruik van eerder geplande auditactiviteiten biedt en die –zo nodig- gemakkelijk kan worden aangepast om te voldoen aan steeds veranderende voorschriften.

In dit consultatiedocument vindt u een schets van een voorgestelde auditbenadering: het doel is om feedback te verzamelen die kan worden gebruikt voor verdere verbetering en/of verfijning van de praktische richtlijnen voor de jaarlijkse audit van PSD2.

Vragen of feedback kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2019 worden gestuurd naar hans.koster@nl.abnamro.com en tom.vandeven@devolksbank.nl. De feedback wordt verwerkt in het document 'Praktische handreiking voor de audit van PSD2', dat in september 2019 zal worden gepubliceerd.