Norea logo

Handreiking auditaanpak PSD2 gepubliceerd

De Kennisgroep Betalingsverkeer van de NOREA, de Betaalvereniging Nederland en de Werkgroep IT Auditing van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB/WgCIA) hebben een handreiking gepubliceerd voor de vereiste auditaanpak voor de Payment Services Directive 2 (PSD2).

Deze handreiking wordt getypeerd als 'een eerste Minimum Viable Product', dat afgelopen zomer tot stand is gebracht, mede op basis van een consultatie onder auditors en stakeholders. Doelstelling van deze handreiking is om een ​​vooraf overeengekomen, gestandaardiseerde en pragmatische auditaanpak op te zetten die voldoet aan de wettelijke vereisten en die wordt onderschreven door alle betrokken financiële instellingen (en bruikbaar voor alle niet-betrokken instellingen). Het resultaat is een structuur die flexibiliteit van aanpak, hergebruik van eerder geplande auditactiviteiten biedt en die –zo nodig- gemakkelijk kan worden aangepast om te voldoen aan steeds veranderende voorschriften. Als bijlage bij de handreiking is een Excel-werkdocument gemaakt, waarmee een overzicht van de controledoelstellingen kan worden bijgehouden.