Norea logo

NOREA-reactie op voorlopige bevindingen Commissie Toekomst Accountancysector

Door de NOREA is een reactie gezonden op de voorlopige bevindingen van de Commissie Toekomst Accountancysector. Het definitieve advies van deze commissie wordt begin 2020 verwacht. In de NOREA-reactie wordt de nadruk gelegd op de mogelijke consequenties van structuurveranderingen van het accountantsberoep voor (de verhouding met) de experts/specialisten waarmee de accountant samenwerkt en de impact van de technologische mogelijkheden op de accountantscontrole en het opleidingscurriculum.

NOREA-reactie d.d. 31-10-2019 op consultatiedocument