Norea logo

Blokchain Assurance: kans én bedreigingen voor auditor

De NOREA Kennisgroep Keteninformatiemanagement heeft een werkgroep ingericht die vanuit auditperspectief inzichten verzamelt over het verstrekken van assurance bij informatiesystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de blockchain, een vorm van Distributed Ledger Technology. In een eerste verkenning geeft de werkgroep een indruk van de stand van zaken in de eerste face van ontwikkeling.