Norea logo

Pleidooi voor conformity assessment op basis van het NOREA Privacy Control Framework

Op 28 januari, 'Privacy Day', werd in Nieuwspoort Den Haag de Nationale Privacy Conferentie gehouden door ECP.nl in samenwerking met de Stichtinig Privacy First. Bij deze gelegenheid werden ook de Nederlandse Privacy Awards bekend gemaakt en uitgereikt. 

Tom Vreeburg RE, die als IT-Risk en –Security Professional betrokken is bij het project Partnering Trust, hield één van de presentaties. Partnering Trust heeft tot doel om het vertrouwen in publiek-private informatieketens te versterken. Hij stelde ‘In Nederland verkeren we in een uitstekende positie om het voortouw te nemen bij het vormgeven van de certificering met betrekking tot de AVG. We hebben een sterk ontwikkelde ICT-infrastructuur en kenniseconomie. Als enige land binnen Europa hebben we bovendien een sterk ontwikkelde en gereguleerde beroepsgroep van IT-auditors, verenigd in de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA). Daarbij zijn ca. 2000 hoog opgeleide IT-auditors ingeschreven, die invulling kunnen geven aan Conformity Assessments. Daarvoor is door de NOREA al een goed Privacy Control Framework (PCF) ontwikkeld’.