Norea logo

Wijzigingsvoorstel Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (RKON)

Het bestuur zal aan de eerstvolgende ledenvergadering op 11 juni 2020 een voorstel tot wijziging van artikel 3.1 van het RKON voorleggen. In dit artikel staat: 'Het onderzoek naar de werking van het stelsel richt zich op assurance-opdrachten’. Op voorstel van het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) stelt het bestuur voor dit te wijzigen in: ‘Het onderzoek naar de werking van het stelsel richt zich op professionele diensten’, waardoor de werking van het stelsel ook in relatie tot andere professionele diensten, zoals adviesopdrachten, kan worden beoordeeld.

De aanduiding ‘professionele diensten’ wordt eveneens gebruikt in:

  • artikel 1.1 Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA  
  • artikel 1 en 4 van de Richtlijn Opdrachtaanvaarding (ISA 210)
  • artikel 1 van de Richtlijn Documentatie (ISA 230)

In artikel 4 van de Richtlijn Opdrachtaanvaarding wordt professionele diensten als volgt gedefinieerd: de werkzaamheden die de IT-auditor verricht, waarvoor deskundigheid op het brede terrein van IT-Governance, -Risk, -Compliance en/of -Audit is vereist.

Reacties op de voorgestelde wijziging kunnen tot 2 juni 2020 worden gericht aan norea@norea.nl