Norea logo

Nieuwe deadline verplichte kennistoets en PE-opgave 2020

De Assurance-kennistoets gold als het verplichte PE-onderwerp 2020 voor de RE-leden die zich daadwerkelijk bezig houden met de voorbereiding of uitvoering van assurance-opdrachten en/of aan assurance verwante opdrachten. In samenspraak met het bestuur is besloten om de deadline voor deze kennistoets, alsmede de PE-opgave over 2020 met één maand te verlengen t/m 31 maart 2021.

Omdat de leerstof van de kennistoets als verplicht PE-onderwerp is aangemerkt voor RE’s die zich daadwerkelijk met assurance-opdrachten bezig houden, worden RE’s die na 31 maart géén certificaat van deze kennistoets kunnen overleggen geacht daarna geen assurance-rapporten te ondertekenen.

Zie ook de antwoorden n.a.v. de veelvoorkomende vragen (FAQ) inzake de kennistoetsen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via norea@norea.nl of de PE-helpdesk 020- 3010361.