Norea logo

Vertaling herziening Gedragscode ter consultatie gepubliceerd

Op 7 januari 2021 heeft de ledenvergadering ingestemd met het herzieningsvoorstel inzake de Gedragscode op basis van de actuele ‘Code of Ethics’ van IFAC. Deze herziening geldt met ingang van 1 juli 2021, eerdere toepassing is toegestaan. Door het bestuur en de Commissie Beroepsregels is een Nederlandse vertaling toegezegd. Deze wordt hierbij ter consultatie gepubliceerd, met een reactietermijn t/m 14 mei 2021.

Door de Commissie Beroepsregels zal nog een voorstel worden geformuleerd over een eventuele tekst of toelichting inzake de ‘Netwerkfirma’s’ n.a.v. artikel 900.14 en een eventuele verwijzing naar artikel 340 over ‘Gifts’, omdat deze verwijzingen buiten het bestek van de voor NOREA relevante delen 1 en 4B van de Gedragscode vallen.

Reacties op de consultatiedocumenten kunnen ter attentie van de Commisie Beroepsregels worden gezonden naar norea@norea.nl