Norea logo

Q&A

De Commissie van Toelating toetst of een kandidaat-aanvrager voldoet aan de eisen die de NOREA stelt ten aanzien van opleiding, ervaring en gedrag. De Commissie adviseert het bestuur dat vervolgens een besluit neemt. Tegen een afwijzingsbesluit staat een beroepsmogelijkheid open bij de Raad van Beroep.

Deze kan worden aangevraagd bij de afdeling Bevolking van de gemeente waarin men is ingeschreven. Daarvoor is een aanvraagformulier noodzakelijk dat reeds door de NOREA is ingevuld en ondertekend. U kunt het formulier downloaden via deze link.

Nee, de verklaring is gebaseerd op de door de NOREA opgegeven toetsingscriteria, die zijn niet voor elke Verklaring hetzelfde. Een Verklaring Omtrent het Gedrag mag bovendien bij de aanvraag niet ouder dan een half jaar zijn.