Norea logo

Specificatie Bureau- en Bedrijfskosten NOREA 2019

De in de jaarrekening 2019*) vermelde uitgavenpost voor bureau- en bedrijfskosten is gebaseerd op de volgende specificatie (genoemde bedragen zijn inclusief BTW):

  • Personeelskosten 2,4 fte: € 314.098,-
  • Bureaukosten                    € 154.165,-
  • Bankkosten                       €        754,-
  • Incassokosten                   €        295,-
  • Portokosten                       €     1.581,-
  • Onderhoud websites         €     2.376,-
  • Overige kantoorkosten      €     6.442,-
  • Accountantskosten            €     8.954,-

         Totaal:                               € 488.665,-

*) de cijfers zullen op basis van de jaarrekening 2020 worden geactualiseerd, zodra deze beschikbaar en goedgekeurd is.