Norea logo

Verslag Round Table Kennisgroep Betalingsverkeer PSD2 en iDIN

                 

Op 5 juli 2018 heeft de jaarlijkse Round Table van de NOREA-kennisgroep Betalingsverkeer plaatsgevonden. Dit is voor het eerst gebeurd in nauwe samenwerking met Betaalvereniging Nederland. 

Het eerste deel van de round table ging over de Payment Service Directive 2 (PSD2). Een drietal sprekers heeft de groep van ca. 50 IT-auditors bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom PSD2. De aftrap werd daarbij verzorgd door Gijs Boudewijn, de adjunct-directeur van de Betaalvereniging. In zijn presentatie schetste hij ter inleiding de achtergronden en redenen van de komende invoering van PSD2 in het betalingsverkeer en de visie en rol van de Betaalvereniging Nederland. Het stokje werd van Gijs Boudewijn overgenomen door Max Geerling. Max is de adviseur van de Betaalvereniging die zich in het overleg binnen de EU bezighoudt met de technische aspecten van de invoering. Hij gaf in een inhoudelijk interessante presentatie een inkijkje in de aankomende wijzigingen, de zaken die voor de definitieve invoering nog niet geregeld zijn voor het door kunnen geven van de betaalinformatie vanuit de banken naar de nieuwe toetreders in het betalingsverkeer. 

Het drieluik over PSD2 werd afgesloten met een presentatie van Marcel van Beek van de Nederlandsche Bank (DNB). In een zeer actuele presentatie (kort na de laatste EBA-conferentie over PSD2 in Nice) heeft Marcel vooral aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen en besluiten die er in Nice zijn genomen over security en de rol van IT-auditors daarbij. Voor IT-auditors die willen weten welke (grotere) rol zij kunnen en zullen gaan spelen in het toezicht op het betalingsverkeer is deze presentatie zeker het bekijken waard!!!

Dit laatste geldt ook voor een document van de werkgroep zelf, waarin een groot aantal slides de belangrijkste punten over PSD2 op een rijtje zijn gezet. Ter voorbereiding is een enquête ('poll') gehouden onder de NOREA-leden. De resultaten geven een interessant beeld van de meningen van de geïnteresseerde Nederlandse IT-auditors. 

Het tweede deel van de round table had na de pauze betrekking op iDIN, de identificatie-applicatie die de Nederlandse banken samen met Currence hebben ontwikkeld en die door deze partijen naar voren wordt geschoven als opvolger van DigiD van de Rijksoverheid. In zijn presentatie gaf Allard Keuter van Currence inzicht in de laatste stand van zaken rond iDIN. De visie van de DNB op iDIN werden in een korte presentatie verwoord door de eerder genoemde Marcel van Beek.