Norea logo

Werkgroep DigiD-assessments

De Werkgroep publiceert Handreikingen en modelrapporten voor de uitvoering van de DigiD-assessments (zie ook de toelichting bij de assessmentronde 2017 en 2018)

  • drs. J.G.M. (Joep) Janssen RE M.I.M. (voorzitter) 
  • drs. F.W. Hanekamp RE
  • ing. J.M.P. (Jacques) Herman RE RA
  • drs. M.B.H. (René) IJpelaar RE CEH CISA
  • R.G.S. Kerssens RE RA CISA CRISC (linking-pin vaktechnische commissie)
  • ir. P. (Peter) Kornelisse RE CISA
  • F. (Frank) Kossen RE
  • J.R. Möhle RE EMITA
  • mr. W.R. Nanninga RE CISA MMC (linking-pin bestuur)
  • Tobias Schaap RE CISA

Een overzicht van RE's beschikbaar voor DigID-assessments is via deze website gepubliceerd.