Norea logo

WPG-Werkgroep

In 2019 heeft een wijziging plaatsgevonden van de Wet politiegegevens (Wpg), waardoor deze wet in overeenstemmig is gebracht met de Europese Richtlijnen voor gegevensbescherming, opsporing en vervolging. Eén van de gevolgen is dat ook de activiteiten van Boa's conform de Wpg moeten plaatsvinden. De wet voorziet ook in een interne en externe audit, waarbij wordt vastgesteld of de bescherming van persoonsgegevens conform de wettelijke uitgangspunten plaatsvindt.

De WPG-werkgroep ontwikkelt de testaanpak en handreiking ten behoeve van deze audit. Daarnaast is naar aanleiding van veelvoorkomende vragen een FAQ-overzicht gepubliceerd.

Voor het assurance-rapport is een Model/template beschikbaar als PDF of als Word-download-bestand (versie 1.1).
Ook is sinds 8 febr. 2022 een Template beschikbaar voor het assurance-rapport ten behoeve van de service-organisaties (als Word-bestand).

De werkgroep is als volgt samengesteld:

  • F(rank) Kossen RE, voorzitter
  • N(iels) M. van der Meij, RE EMITA MSc
  • J(acko) R. Möhle RE
  • mr. W(infried) R. Nanninga RE CISA, linking pin NOREA-bestuur
  • drs. H(enri) A.J. Raaphorst RE, linking pin Vaktechnische Commissie
  • drs. M.B.H. (René) IJpelaar RE CEH CISA

 

Met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is afgestemd dat in eerste aanleg deze rapportage zonder bijlagen (‘short form’) door de verwerkingsverantwoordelijke aan de AP wordt gestuurd (in PDF/A-formaat). De AP kan, zonder opgaaf van redenen, alsnog de gehele rapportage met bijlagen (‘long form’) opvragen als zij daar aanleiding toe ziet.

Nadere info over deze procedure en overige informatie, dan wel antwoorden op veelvoorkomende vragen (FAQ) zullen worden gepubliceerd op deze pagina van de Wpg-werkgroep.