Norea logo

WPG-Werkgroep

In 2019 heeft een wijziging plaatsgevonden van de Wet politiegegevens (WPG), waardoor deze wet in overeenstemmig is gebracht met de Europese Richtlijnen voor gegevensbescherming, opsporing en vervolging. Eén van de gevolgen is dat ook de activiteiten van BOA's conform de WPG moeten plaatsvinden. De wet voorziet ook in een interne en externe audit, waarbij wordt vastgesteld of de bescherming van persoonsgegevens conform de wettelijke uitgangspunten plaatsvindt.

De WPG-werkgroep ontwikkelt de testaanpak en handreiking ten behoeve van deze audit en is als volgt samengesteld:

  • F(rank) Kossen RE, voorzitter
  • N(iels) M. van der Meij, RE EMITA MSc
  • J(acko) R. Möhle RE
  • mr. W(infried) R. Nanninga RE CISA, linking pin NOREA-bestuur
  • drs. H(enri) A.J. Raaphorst RE, linking pin Vaktechnische Commissie
  • drs. M.B.H. (René) IJpelaar RE CEH CISA