Norea logo

Activiteitenkalender

Komende evenementen:

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: NOREA/NBA AMSTERDAM
AANVANG: 15:30
ORGANISATOR: NOREA

De volgende netwerkbijeenkomst voor ZZP-ers is op woensdag 31 mei bij NOREA/NBA en gaat over het kwaliteitsonderzoek met een introductie en toelichting door het College Kwaliteitsonderzoek en de Projectmanager Kwaliteit plus gelegenheid tot het stellen van vragen. Deelname is gratis en goed voor 2 PE-punten. Aanmelden is noodzakelijk via norea@norea.nl

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: TIAS BUSINESS SCHOOL, TZ01
AANVANG: 18:30
ORGANISATOR: NOREA Regio Zuid

“Als je denkt dat problemen in de (informatie)beveiliging zijn op te lossen met techniek, dan begrijp je het probleem niet en overschat je de techniek.” De mens is namelijk het probleem!

Jan de Boer (Capgemini) neemt ons mee in de wereld van list, bedrog en psychologische trucs waarmee social engineers weten door te dringen tot de meest bedrijfskritische informatie en locaties. Hij zal inzicht geven in die trucs en legio voorbeelden geven van zijn “mystery man” bezoeken bij bedrijven en instellingen waarbij het zelfs mogelijk was om zeeschepen uit een beveiligde haven te varen, wapens in ontvangst te nemen, toegang te krijgen tot 300.000 patiëntendossiers in het netwerk van een ziekenhuis en aan valse uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie is gekomen.

Ontvangst met broodjes vanaf 18:30 uur; aanvang programma: 19.00 uur, 2 PE-punten, deelname is gratis maar aanmelding verplicht

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: NOREA/NBA A'DAM
AANVANG: 15:30
ORGANISATOR: NOREA

De voorjaarsledenvergadering (ALV) wordt traditioneel voorafgegaan door een vaktechnische presentatie over actuele thema's en/of nieuwe handreikingen van de NOREA-Kennisgroepen. De ontvangst is vanaf 15.00 uur, aanvang seminarprogramma 15.30 uur. De ledenvergadering is vanaf 17.00 uur en wordt besloten met een borrel.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige ledenvergadering (14 dec. 2016)
3. Jaarverslag en jaarrekening 2016
4. Kandidaatstelling bestuur (herbenoeming bestuurslid Jeroen van Schajik (BDO), wegens eind 1e termijn volgens rooster van aftreden);
5. Voordracht voor de benoeming van 2 nieuwe leden van de Raad van Tucht: J.C. (Han) Boer RE RA en B(art)J. van Staveren RE;
6. Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek (CKO) 2016
8. Bevestiging voordracht erelidmaatschap Hans Verkruijsse, zoals voorgesteld tijdens het lustrumsymposium
7. Rondvraag en sluiting

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: VAN DER VALK HOTEL BREUKELEN
AANVANG: 18:30
ORGANISATOR: NOREA/ISACA

Spreker: Nico Huizing | Twynstra Gudde en lid van de kennisgroep ICT & Zorg van de NOREA

Nadere informatie/omschrijving volgt.

https://isaca.nl/round-tables/data-inschrijving/evenement/178-round-table-12-juni-2017

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: VAN DER VALK HOTEL EINDHOVEN
AANVANG: 18:30

Spreker: Han Boer
Gebruik en inhoud van de diverse beschikbare (IT) Assurance standaarden zijn een steeds terugkerend onderwerp van gesprek. Deskundige Han Boer neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen ten aanzien van diverse kaders en richtlijnen. Naast een algemeen overzicht van hoe het in elkaar steekt komen ook aan de orde het recent ge-update stramien voor assurance-opdrachten (voorheen aangeduid met raamwerk) en NOREA richtlijn 3000 A en 3000 D.

Han Boer heeft zijn sporen verdiend in de IT Governance wereld. Een groot deel van zijn carrière als partner bij KPMG, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de introductie van ISAE3402 en SOC 2. Sinds zijn afscheid van KPMG in 2012 is hij actief als zelfstandig adviseur en is hij als docent verbonden aan de IT audit opleidingen aan de UvA en VU .
datum: maandag 19 juni 2017
locatie: Van der Valk Eindhoven
aanvang: 18.30 uur tot ca 20.00 uur

De zaal is open vanaf 18:00 uur. Voor een broodjesbuffet wordt gezorgd.

https://isaca.nl/round-tables/data-inschrijving/evenement/174-round-table-19-juni-2017

CATEGORIE:
CURSUS
LOCATIE: DE REEHORST EDE
AANVANG: 09:30
ORGANISATOR: Madison Gurkha i.s.m. diverse organisaties

In this special 15th anniversary edition of the Black Hat Sessions we have invited a number of top speakers to cover part of this broad spectrum, ranging from privacy to crime, from business to in-depth high tech. We are looking forward to meet you there.

NOREA-leden kunnen zich met korting registreren voor deelname aan deze Black Hat Sessions ('Part XV It’s all about the data') door vermelding van deze kortingscode op het on-line inschrijfformulier

https://www.blackhatsessions.com/

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: VAN DER VALK HOTEL BREUKELEN
AANVANG: 18:30
ORGANISATOR: NOREA/ISACA

Sprekers: Andor Dumarteau

Nadere omschrijving volgt.

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: VOLGT
AANVANG: 00:00
ORGANISATOR: NOREA/ISACA

Volgt

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: VAN DER VALK HOTEL BREUKELEN
AANVANG: 18:30
ORGANISATOR: NOREA/ISACA

Sprekers: Hans de Vries

Nadere omschrijving volgt.

176-round-table-2-oktober-2017

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: VAN DER VALK HOTEL BREUKELEN
AANVANG: 18:30
ORGANISATOR: NOREA/ISACA

Spreker: Norbert Kuiper | VKA
Meer informatie volgt

https://isaca.nl/round-tables/data-inschrijving/evenement/177-round-table-6-november-2017