Norea logo

Activiteitenkalender

Komende evenementen:

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: NOREA/NBA ANTONIO VIVALDISTRAAT 2-8, 1083 HP AMSTERDAM
AANVANG: 17:00
ORGANISATOR: NOREA

Op donderdag 7 juni a.s. om 17.00 uur vindt de voorjaarsledenvergadering plaats.

Agenda NOREA ALV 7 juni 2018:

1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige vergadering (14 dec. 2017)
3. Jaarrekening en jaarverslag 2017
4. Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek 2017
5. Kandidaatstellingen Raad van Tucht en Raad van Beroep
6. Voorstel tot wijziging van de Statuten (artikelen 6 en 10)
Doelstelling van dit voorstel is de introductie van de ledencategorie ‘ in business’ en afschaffing van het onderscheid tussen ‘actief’ en ‘niet-actief’ leden. Het voorstel en de toelichting bij deze statutenwijziging zal op/omstreeks 22 mei a.s., samen met de andere vergaderstukken, via deze website worden gepubliceerd.

7. Rondvraag
8. Sluiting

https://www.norea.nl/nieuws

CATEGORIE:
CONGRES
LOCATIE: NBC CONGRESCENTRUM NIEUWEGEIN
AANVANG: 09:30
ORGANISATOR: Secura i.s.m. partners, waaronder NOREA, ISACA en PvIB

Laat nationale en internationale sprekers u informeren over de GDPR, Red Teaming, Hardware Hacking, Privacy, IoT & cloud-beveiliging en nog veel meer in slechts één dag. NOREA leden kunnen zich met 10% korting registreren door middel van de kortingscode: NO#2r&Tha

https://www.blackhatsessions.com/

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: BDO-UTRECHT (MET BROODJES)
AANVANG: 16:00
ORGANISATOR: NOREA/ISACA Youngprofs

Deze sessie gaat nader in op wat de blockchain is en hoe die werkt (inclusief de basisterminologie). Tevens worden verschillende toepassingsmogelijkheden behandeld en wordt nader ingegaan op de IT audit aspecten van die toepassingen.

Docenten:
Eddy Vaassen, Hoogleraar Tilburg University en Erasmus University Rotterdam, tevens Wetenschappelijk Adviseur IT innovaties bij BDO
Datum: 18 juni van 16.00-19.30u (inclusief broodjes)
Locatie:
BDO Utrecht – Van Deventerlaan 101, 3528AG Utrecht

CATEGORIE:
CURSUS
LOCATIE: RABOBANK HOOFDKANTOOR UTRECHT
AANVANG: 15:00
ORGANISATOR: ISACA/NOREA Youngprofs

Big data en de automatisering van processen is niet meer weg te denken in deze wereld en de hoeveelheid data die opgeslagen wordt binnen bedrijven groeit exponentieel. Dit zorgt voor een extra belasting binnen de bedrijven, maar brengt ook voordelen met zich mee.

Om processen te kunnen beheersen, dienen zij meetbaar te zijn en met de toename aan beschikbare data neemt de meetbaarheid van processen ook toe. Hier komt dan ook Process Mining om de hoek kijken.

Process Mining creëert de mogelijkheid om het daadwerkelijke verloop (de realiteit) van operationele processen inzichtelijk te maken op basis van beschikbare data omtrent deze processen. Door het toe passen van Process Mining wordt de data omgezet naar een visuele weergave van het procesverloop en kan bekeken worden of er slagen gemaakt kunnen worden op het gebied van de effectiviteit en efficiënt van de desbetreffende processen.

Tijdens deze workshop en interactieve sessies zullen de sprekers het met jullie hebben over wat Process Mining is, op welke gebieden dit toegepast kan worden en welke voordelen dit met zich meebrengt.

Programma
• 15:00 – 15:30: Inloop
• 15:30 – 16:00: De basis voor het toepassen van Process Mining – Roy van Buuren (KPMG)
• 16:00 – 16:30: Process Mining algoritme – Mike van Bussel (Manager Rabobank)
• 16:30 – 17:30: Process Mining workshop – Mike van Bussel (Manager Rabobank) en Roy van Buuren (KPMG)
• 17:30 – 18:00: Borrel

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: LOCATIE VOLGT.
AANVANG: 09:00

Meer informatie volgt.