Agenda

Activiteiten die door of in samenwerking met de NOREA worden georganiseerd
Bekijk hier de aankomende evenementen!

woensdag
5 april
ISACA/NOREA Square Table: How to present Cybersecurity to the board
woensdag
5 april
ISACA/NOREA Square Table: How to present Cybersecurity to the board
Locatie
Online Webinar

Categorie

woensdag
12 april
ISACA/NOREA Round Table: Stakeholders Tools & Methods
woensdag
12 april
ISACA/NOREA Round Table: Stakeholders Tools & Methods
Locatie
Hotel van der Valk, Eindhoven
Aalsterweg 322
Eindhoven
Categorie
In order to achieve a good fitting information security policy, one should approach information security from company context according to ISO27001 standard. Stakeholder analysis is an important part of this stakeholder approach, although in practice our profession is not putting much focus on stakeholder analysis. With the new version of the ISO27001 standard even more emphasis is put on stakeholders. It is therefore that we have invited an specialist from a workfield where stakeholder analysis is much more prominent used then in the security field. Dr. Annemarie van Zeijl-Rozema from Maastricht University is associate professor for sustainability science and will share with us tools and methods for stakeholder analysis and probably a break-out workshop is included to experience some tools first hand. Speaker: Annemarie van Zeijl-Rozema CPE (PE-Punten): 2


https://isaca.nl/events/stakeholders-tools-methods/


woensdag
10 mei
Voorjaarssymposium NOREA
woensdag
10 mei
Voorjaarssymposium NOREA
Locatie
NOREA/NBA A'dam
Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam
Categorie
Het NOREA-voorjaarssymposium 2023 staat in het teken van de Verslaggevingsstandaard voor IT-Beheersing en actualiteiten rondom het NOREA-Manifest, waarin 'aanbevelingen voor een digitaal weerbare samenleving' worden voorzien van een concreet handelingsperspectief. De verslaggevingsstandaard zal worden gepresenteerd en toegelicht door enkele leden van de werkgroep. Tevens zullen de resultaten van de eerste pilot worden gepresenteerd. Aan het voorjaarssymposium bij NOREA/NBA (Limpergzaal) kunnen 100 leden fysiek deelnemen maar registratie voor online deelname is eveneens mogelijk. Ontvangst vanaf 12.30 uur met een broodje, aanvang programma 13.00 uur. Afsluiting met een borrel om 17.30 uurdonderdag
8 juni
NOREA-ledenvergadering voorjaar 2023
donderdag
8 juni
NOREA-ledenvergadering voorjaar 2023
Locatie
NOREA/NBA te A'dam
Antonio Vivaldistraat 2
Amsterdam
Categorie
De voorjaarsledenvergadering zal plaatsvinden bij NOREA/NBA te A'dam. Omdat de tijdelijke (Covid-)Wet digitale vergaderingen is vervallen per 1 febr. jl. mogen verenigingen of stichtingen geen digitale ledervergaderingen meer houden, tenzij in de statuten anders is bepaald. Hiervoor wordt wel weer een wetswijziging voorbereid maar die zal in 2023 nog niet effectief worden. De agenda en bijlagen voor de ledenvergadering zullen op/omstreeks 12 mei a.s. worden gepubliceerd.