Norea logo

Activiteitenkalender

Komende evenementen:

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: KPMG AMSTELVEEN
AANVANG: 13:30
ORGANISATOR: Youngprofs NBA, IIA en NOREA/ISACA

Als auditor ben je vast niet onbekend met het fenomeen fraude. Iedereen heeft in zijn studie wel voorbeelden gehoord van samenspannende medewerkers, de frauderende directeur of het frauderende bedrijf zelf. Maar wat als het bedrijf van buitenaf wordt binnengedrongen?

In deze tijd van technologische mogelijkheden hebben criminelen op talloze manieren de mogelijkheid om bij bedrijven binnen te komen. Dit gaat meestal iets beter verhuld dan een mail van Nigeriaanse prins die je vraagt of hij miljoenen op je rekening mag storten. Denk bijvoorbeeld aan ‘de Pathé Fraude’, waarbij de CFO in de luren werd gelegd.

In het gezamenlijk event van IIA YP, NBA YP en NOREA / ISACA YP nemen we jullie mee in deze wereld. Je wordt bijgepraat over de laatste (waargenomen) trends op het gebied van fraude waar bedrijven van binnenuit of van buitenaf mee te maken krijgen. Daarnaast krijg je tips en trucs hoe te handelen bij dergelijke situaties. En je gaat zelf aan de slag met de ‘dilemma game’.

https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2019/juni/young-professionals-fraude-event--error-business-compromised/

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: NOREA/NBA TE AMSTERDAM
AANVANG: 15:30
ORGANISATOR: NOREA

Op donderdag 6 juni 2019 vindt de volgende ledenvergadering (ALV) plaats om 17.00 uur. De ledenvergadering wordt voorafgegaan door een vaktechnisch seminar over Distributed Ledger Technology ('Blockchain'). Ontvangst is vanaf 15.30 uur. Aanvang seminarprogramma 16.00 uur. Aanvang Ledenvergadering: ca. 17.00 uur.

Agenda ALV:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige vergadering (13 december 2018)
3. Jaarverslag en jaarrekening 2018
4. Jaarverslag CKO 2018
5. Kandidaatstelling bestuur
6. Update activiteiten Werk- en Kennisgroepen
7. Rondvraag en sluiting

http://www.norea.nl

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: NOREA/NBA TE AMSTERDAM
AANVANG: 18:30
ORGANISATOR: NOREA

Aansluitend aan de ledenvergadering is er een feestelijk ‘dankjewel moment’, d.w.z. borrel met buffet voor de actieve leden van onze Werk- en Kennisgroepen, die zich kunnen aanmelden voor het buffet.

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: CROWN PLAZA HOTEL TE HOOFDDORP (SCHIPHOL RIJK)
AANVANG: 09:00

In maart is de nieuwe Europese Cybersecurity Act door het Europees Parlement goedgekeurd. Voor de zomer zal deze wet gepubliceerd worden waarna hij 20 dagen later van kracht wordt. In deze wet is een raamwerk opgenomen voor cybersecurity certificering. Dit moet leiden tot het afgeven van Europese Cybersecurity certificaten voor IT producten, services en processen. Voor ieder type certificaat zal een schema worden opgesteld door ENISA en vastgesteld door de Europese Commissie. Het eerste schema dat zal worden opgesteld heeft betrekking op cloud computing.

Op verzoek van de Europese Commissie heeft een internationale groep stakeholders zich de afgelopen anderhalf jaar gebogen over hoe dit schema eruit moet zien: welke normen moeten er worden gehanteerd en hoe moet dit getoetst worden. NOREA heeft als lid van deze stakeholder groep hieraan meegewerkt.
Voor NOREA is dit een zeer relevant onderwerp omdat het uiteindelijke schema zal bepalen welke rol de Register IT auditor zal spelen bij Europese Cybersecurity certificering.

Op 12 juni zullen de resultaten gepresenteerd worden tijdens de EU Digital Single Market (DSM) Cloud Stakeholders Meeting in het Crowne Plaza hotel in Hoofddorp (Schiphol-Rijk). Naast presentaties namens de Europese Commissie en de Nederlandse Overheid zal Irene Vettewinkel namens NOREA het woord voeren. Tevens zullen tijdens de bijeenkomst de resultaten van een andere EU-werkgroep gepresenteerd worden die zich bezig houdt met de ontwikkeling van Codes of Conduct voor Switching en Portability (SWIPO). Een ander zeer relevant onderwerp in een tijd waarin informatie technologie wordt aangeschaft in de vorm van services in de plaats van hard- en software.

Deelname aan deze public day is gratis en NOREA leden worden van harte aangemoedigd om aanwezig te zijn.

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
AANVANG: 13:00

Symposium ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de Post-Master opleiding IT-Auditing & Advisory

https://www.eur.nl/esaa/