Norea logo

Activiteitenkalender

Komende evenementen:

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: NOREA/NBA TE AMSTERDAM, LIMPERGZAAL
AANVANG: 17:00
ORGANISATOR: NOREA

Op do 11 juni vindt de eerstvolgende ledenvergadering plaats. De ALV wordt voorafgegaan door een vaktechnische presentatie.

Op de agenda staan in elk geval het jaarverslag en de jaarrekening 2019., kandidaatstelling bestuur, herzieningsvoorstel van het Reglement Gedragscode ('Code of Ethics') en een wijzigingsvoorstel van het Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (RKON). De definitieve agenda en het thema voor de vaktechnische presentatie zal medio mei worden gepubliceerd via deze website en de elektronische nieuwsbrief ('REZINE').

Deelname is uiteraard gratis en goed voor 2 PE-punten.

CATEGORIE:
CONGRES
LOCATIE: SPANT! DOCTOR ABRAHAM KUYPERLAAN 3 1402 SB, BUSSUM
AANVANG: 00:00
ORGANISATOR: ISACA, i.s.m. NOREA, PvIB, IIA, KNVI, ISC2, Secure Software Alliance

De afgelopen weken hebben wij het nieuws rondom het nieuwe coronavirus (COVID-19) nauwlettend gevolgd. In verband hiermee is besloten om het ISACA Risk Event 2020 te verplaatsen naar 1 december 2020. De locatie blijft ongewijzigd (Spant! te Bussum). Het programma zal, voor zover mogelijk, gehandhaafd blijven.

http://www.riskevent.nl