Norea logo

Activiteitenkalender

Komende evenementen:

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: ONLINE
AANVANG: 19:00
ORGANISATOR: ISACA/NOREA

Op 27 mei vindt de tweede Square Table plaats. Spreker is Dr. Barry Derksen die een uitgebreide introductie geeft in de big data science tool R.

Programma
R is een open-source tool voor data-analyse en visualisatie. Barry Derksen neemt je vanaf het beginpunt mee en behandelt tijdens het webinar de volgende onderwerpen en data science opdrachten:
- introductie R
- exploratief data analyse
- visualisation
- correlation
- besluitboom
- predective analytics
- basis machine learning

deelname is goed voor 1 (C)PE-punt

https://isaca.nl/events/isaca-square-table-webinar-r-big-data-science/

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: ONLINE-VERGADERING
AANVANG: 17:00
ORGANISATOR: NOREA

Op do 11 juni vindt de ledenvergadering plaats. Wegens de Corona-epidemie wordt de ALV online gehouden. Leden die willen deelnemen moeten zich voor 10 juni, 17.00 uur aanmelden via onderstaande aanmeld-link en krijgen dan via de mail een link toegezonden, waarmee toegang tot de vergadering wordt verkregen. Eventuele vragen bij of n.a.v. de agendapunten kunnen -bij voorkeur voor 9 juni- via norea@norea.nl - worden ingediend.

Op de agenda staan in elk geval:
- Opening en mededelingen;
- Het jaarverslag en de jaarrekening 2019;
- CKO-jaarverslag 2019;
- Kandidaatstellingen bestuur:
als nieuw bestuurslid (wegens de vacature door het aftreden van Jeroen Biekart in december 2019) wordt door het bestuur voorgedragen: Jacco Jacobs; daarnaast wordt, wegens het rooster van aftreden, de herbenoeming voorgesteld van bestuurslid (tevens secretaris) Jeroen van Schajik.
- Reacties n.a.v. wijzigingsvoorstellen Reglement Gedragscode ('Code of Ethics') en Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (RKON);
- Rondvraag en Sluiting.

De definitieve agenda en vergaderstukken wordt op/omstreeks 28 mei gepubliceerd via deze website en de elektronische nieuwsbrief ('REZINE').

Deelname is uiteraard gratis en goed voor 2 PE-punten.

CATEGORIE:
CURSUS
LOCATIE: ONLINE
AANVANG: 16:30
ORGANISATOR: NOREA en VIPP-GGZ

NOREA en VIPP GGZ organiseren twee bijeenkomsten voor auditoren. Deze zijn het vervolg op de bijeenkomst van 9 mei 2019 en komen in de plaats van de bijeenkomst op 7 september 2020. We hebben besloten deze bijeenkomst naar voren te halen, omdat we veel vragen van jullie krijgen. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we jullie over de ontwikkelingen en krijgen jullie de gelegenheid om vragen te stellen en informatie met elkaar uit te wisselen.

De bijeenkomsten zullen online plaatsvinden. Je kunt je voor één van beide bijeenkomsten inschrijven, een persoon per bureau. Omdat wij ruimte willen bieden om met elkaar in gesprek te gaan, is er een beperkt aantal plekken.

CATEGORIE:
CURSUS
LOCATIE: ONLINE
AANVANG: 16:30
ORGANISATOR: NOREA en VIPP-GGZ

NOREA en VIPP GGZ organiseren twee bijeenkomsten voor auditoren. Deze zijn het vervolg op de bijeenkomst van 9 mei 2019 en komen in de plaats van de bijeenkomst op 7 september 2020. We hebben besloten deze bijeenkomst naar voren te halen, omdat we veel vragen van jullie krijgen. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we jullie over de ontwikkelingen en krijgen jullie de gelegenheid om vragen te stellen en informatie met elkaar uit te wisselen.

De bijeenkomsten zullen online plaatsvinden. Je kunt je voor één van beide bijeenkomsten inschrijven, een persoon per bureau. Omdat wij ruimte willen bieden om met elkaar in gesprek te gaan, is er een beperkt aantal plekken.

CATEGORIE:
CONGRES
LOCATIE: SPANT! DOCTOR ABRAHAM KUYPERLAAN 3 1402 SB, BUSSUM
AANVANG: 00:00
ORGANISATOR: ISACA, i.s.m. NOREA, PvIB, IIA, KNVI, ISC2, Secure Software Alliance

De afgelopen weken hebben wij het nieuws rondom het nieuwe coronavirus (COVID-19) nauwlettend gevolgd. In verband hiermee is besloten om het ISACA Risk Event 2020 te verplaatsen naar 1 december 2020. De locatie blijft ongewijzigd (Spant! te Bussum). Het programma zal, voor zover mogelijk, gehandhaafd blijven.

http://www.riskevent.nl