Thema's

De grootste thema's binnen IT-auditing.
Cybersecurity
Nederland is een voorloper met digitalisering. Hierbij is cyber-security van cruciaal belang, opdat digitalisering beheerst en veilig kan plaatsvinden.
Denk hierbij ook aan de toenemende keten-afhankelijkheid van organisaties en burgers, evenals het borgen van bescherming van persoonsgegevens. Goede cybersecurity is ook een enabler voor organisaties en haar producten en diensten.
Lees meer
IT-continuïteit
Bedrijfsvoering in Nederland gebeurt in bijna altijd digitaal. Hierdoor is het voor de meeste bedrijven ondenkbaar dat zij zonder hun IT-omgeving zaken moeten doen en in het ergste geval helemaal geen zaken meer kunnen doen. Om te zorgen dat organisaties kunnen blijven opereren is het van cruciaal belang dat bedrijven hun IT-Continuïteit op orde hebben. 
Lees meer
Data kwaliteit
Data is overal om ons heen. Het genereren van data neemt een steeds grotere vlucht door de beschikbare techniek, waarmee het mogelijk is om steeds meer inzichten te verkrijgen en daar onze dienstverlening op aanpassen. Maar het vergaren en koppelen van data en het verkrijgen van inzichten is een lastige en tijdrovende taak, omdat de kwaliteit van de data vaak te wensen over laat. Daar waar een goede datakwaliteit een enabler kan zijn voor innovatie en procesverbetering, kan een ontoereikende datakwaliteit een ernstige belemmering zijn of zelfs bron zijn van juridische conflicten.
Lees meer
Innovatie
RE’s hebben expertise op het gebied van innovatie. 

Ook hebben zij een globaal overzicht over het totale speelveld van innovaties en kunnen ze organisaties helpen bij het kiezen van innovatieve oplossingen die passen bij de missie en doelstellingen van de organisatie.
Lees meer
Privacy
Nederland is met de WPR en later de WBP een van de voorlopers op het gebied van privacybescherming. Met de invoering van de AVG is dit op een nieuw en hoger niveau komen te liggen. Niet alleen wat betreft omvang en diepgang maar ook wat betreft toezicht en sancties.
Lees meer