Innovatie: hoe aan te pakken

Veel organisaties kunnen maar moeilijk hun weg vinden in een snel innoverende digitale wereld.
Twee mogelijke valkuilen zijn: 
  1. stil blijven zitten en innovatieve mogelijkheden links laten liggen, 
  2. een vlucht naar voren door “op goed geluk” hypes te omarmen.
RE’s kunnen organisaties helpen door te beoordelen of 
  • innovatie is ingebed in de organisatie,
  • kansen worden benut,
  • risico’s worden gemitigeerd.

RE’s hebben expertise op het gebied van innovatie. 
Ook hebben zij een globaal overzicht over het totale speelveld van innovaties en kunnen ze organisaties helpen bij het kiezen van innovatieve oplossingen die passen bij de missie en doelstellingen van de organisatie.

Ten slotte: bedenk dat ook de combinatie van verschillende expertises een veelbelovende niche kan definiëren. Bijvoorbeeld IoT met inzet van 5G.
Drie belangrijke innovaties die voor het gros van de organisaties relevant zijn


01

Blockchain

 

Toepassingsgebieden. Het bekendste voorbeeld zijn de transacties in digitale valuta. Verder zien we in diverse industrieën experimenten/innovaties waarin blockchain-technologie een cruciale rol speelt. Bijvoorbeeld in de energiesector voor doorverkoop van energie, waarbij energie-opwekkers via een digitaal platform aan gebruikers worden gekoppeld; in de zorgsector om op een veilige manier medische informatie over patiënten centraal vast te leggen; in de logistieke sector voor het administratieve proces van (zee)containervervoer; in de voedingsindustrie om de voedselketen transparant te maken; in de sfeer van legal/compliance voor smart contracts en know your customer-procedures met gebruik van online-handtekeningen die een onomstotelijk verifieerbare identiteit van personen waarborgen.  

Rol van IT-auditors. IT-auditors kunnen zekerheid geven of de boekhoudkundige en de tussen de blockchainpartijen contractueel overeengekomen regels juist en volledig zijn geïmplementeerd in de blockchain-oplossing. Nieuwe perspectieven ontstaan doordat het open en gedistribueerde register IT-auditors de mogelijkheid geeft een gehele populatie te controleren in plaats van steekproefonderzoek te doen. Ook wordt continuous monitoring (het real time online vaststellen door de eerste lijn dat de controls effectief functioneren) mogelijk en, in het verlengde hiervan, continuous auditing (het real time online vaststellen door de derde lijn of extenre auditor dat de controls effectief functioneren). 


02

Cybersecurity-weerbaarheid van een organisatie

 
Toepassingsgebieden. Onder meer: consumenten (smart devices and smart homes), dienstverlening (smart offices and hospitals), industrie (connected factory) en infrastructuren (intelligente snelweg). 
 
Rol van IT-auditors. 
IT-auditors geven zekerheid over zaken zoals risk management, data security van de met elkaar en/of internet verbonden apparaten, compliance (denk aan privacy) en de fysieke veiligheid van die apparaten (veiligheid voor gebruikers en andere personen, verkeersveiligheid, veiligheid van een productie-omgeving, et cetera). Daarnaast adviseren IT-auditors bijvoorbeeld over de schaalbaarheid van IoT-oplossingen. In die gevallen dat IoT tot massale gegevensuitwisseling leidt, kan de IT-auditor nagaan of de gebruikte en geplande data storage en analytics platforms krachtig genoeg zijn.
 
Opmerking: Veel IoT-toepassingen hangen af van de uitrol van 5G, omdat de gegevensuitwisseling vrijwel real-time moet plaatsvinden. Andere toepassingen kunnen toe met al bestaande, goedkopere alternatieven zoals UltraWideBand radioverbindingen.

03

Artificial intelligence (vooral deep learning)

 
Toepassingsgebieden. Resultaten zijn vooral geboekt in gebieden waar patroonherkenning een dominante rol speelt en in de robotica. Voorbeelden zijn beslissingssystemen, fraudedetectie, medische diagnoses, taalverwerking, beeldverwerking, de zorgsector, de commerciële sector (realistische en nuttige chatbots en aanbevelingssystemen), robots.
 
Rol van IT-auditors. Hoe de computer tot conclusies komt is meestal niet precies na te gaan. Hier ligt een uitdaging voor zowel de organisatie zelf (transparantie) als voor de auditor (het algoritme is een black box). Dit is een vrij nieuw terrein voor IT-auditors, maar inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Nieuwe auditbenaderingen en audit-tools zijn in ontwikkeling. Zaken die IT-auditors kunnen onderzoeken zijn bijvoorbeeld of er geen sprake is van maatschappelijk dan wel ethisch ongewenste profilering en/of discriminatie en of persoonsgegevens niet oneigenlijk worden gebruikt (bijvoorbeeld zonder dat de relevante context van de gegevens bekend is) en goed beschermd zijn.