Voorgenomen toelating nieuwe RE's

01 juli, 2022
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2, 1083 HP AMSTERDAM.
Publicatiedatum 1 juli 2022
 • Mevrouw L.M. Agha MSc, Nieuwerkerk a/d IJssel
 • De heer K. Babani, Weert
 • De heer drs. Ing. G.J.E.W. van der Donk RO EMIA EMITA, 's-Gravenhage
 • De heer Z. Hdoudou MSc, Amsterdam
 • Mevrouw drs. M. Hovestad RO, Zutphen
 • De heer V. Kargar MSc LLM, Alpen aan den Rijn
 • De heer M. van der Kieft MSc, Rotterdam
 • De heer M.A.P. Meesters MSc, Rotterdam
 • De heer T.A. Meijers MSc, Utrecht
 • De heer ir. Ing. T.P. Munsterman, Deventer
 • De heer T.H.L. Oerlemans MSc, Amsterdam
 • Mevrouw N.S. Steenvoorden MSc, Amsterdam
 • De heer J.M.J. Vandewal MSc, Roermond
 • De heer R. van der Wouden MSc, Berkenwoude

Geschreven door
Asma Sultan
Asma Sultan