Voorgenomen toelating nieuwe RE's

14 september, 2023
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA via Postbus 242, 2130 AE Hoofddorp.
Publicatiedatum 14 september 2023
  • De heer H. Allali MSc, Amsterdam
  • De heer K. Ben Salah, Amsterdam
  • De heer B. Bon MSc MBA EMITA BSc
  • De heer M.A.C. van Erp MSc, Uden
  • De heer B. Freriks RA MSc EMITA, Druten
  • De heer M.F. Ibrahim MSc EMITA, S-Gravenhage
  • De heer T.M. Koenders MSc, Wierden

Geschreven door
Asma Sultan
Asma Sultan