Voorgenomen toelating nieuwe RE's

15 september, 2022
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2, 1083 HP AMSTERDAM.
Publicatiedatum 15 september 2022
 • Mevrouw F.L.N.C. Bakker MSc, Rotterdam
 • De heer A. Colic MSc, Cappele aan den IJssel
 • De heer F.M. Delmee MSc, Utrecht
 • De heer L.M. Dijkema MSc RA, Warnsveld
 • Mevrouw J.H. Eilander, 's- Gravenhage
 • De heer M.E. Gijzen, Capelle aan den Ijssel
 • De heer T.L. Gonsalves MSc, Delft
 • De heer A.G. de Kok MSc, Rotterdam
 • Mevrouw drs. M.W. Oolgaard-Lam FC EMITA, Zeist
 • Mevrouw C.J. Nuis-Wevers MSc EMITA CISA, Hellevoetsluis
 • De heer drs. G. Roorda MSc, Ede
 • De heer M.F. Seij, Utrecht
 • Mevrouw A.C.M. van der Wiel Msc, Rotterdam
 • De heer O. Yakubi, Amsterdam

Geschreven door
Asma Sultan
Asma Sultan