Voorgenomen toelating nieuwe RE's

23 februari, 2023
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2, 1083 HP AMSTERDAM.
Publicatiedatum 23 februari 2023
 • De heer M.B. Baveld RA MSc, Enschede
 • De heer M.H.A. Benner MSc, Capelle a/d IJssel
 • De heer U. Cirikka, Apeldoorn
 • De heer mr. drs. M.J. van Gestel RA CAMS, Veenendaal
 • Mevrouw L.R. Koetsier MSc, Maarssen
 • De heer D.T. Nadort MSc CISM, Amsterdam
 • Mevrouw drs. M.C.S. Pirkovski RA EMITA, Berkel en Rodenrijs
 • De heer B ICT Etiënne Poeder CISA CDPSE, Alpen aan den Rijn
 • Mevrouw drs. B.M. Steentjes RO EMIA, Houten
 • Mevrouw S.J. Tan BSc MSc, Rotterdam
 • De heer drs. M.G. Teubner MSc RC CIA EMITA EMFC, Nijmegen
 • De heer D.M. van Winden MSc, Rotterdam
 • Mevrouw C.W.Y. Yuen MSc BSc, Capelle aan den Ijssel
 • Mevrouw drs. Z. Yusufi BSc, Vleuten

Geschreven door
Asma Sultan
Asma Sultan