Voorgenomen toelating nieuwe RE's

20 juni, 2024
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA via Postbus 242, 2130 AE Hoofddorp.
Publicatiedatum 20 juni 2024
 • Mevrouw L. Boom RA, Rotterdam
 • De heer C.J. van Dijk, 'S-Hertogenbosch
 • De heer G.J.J. van Dijk MSc, Rotterdam
 • Mevrouw drs. E.A.M. Franken-Uppelschoten RA EMITA, Eindhoven
 • De heer L. van Griensven MSc RA EMITA, Berlicum
 • De heer R. Hop RA EMITA, Harderwijk
 • Mevrouw A.M. Janssens MSc, Schiedam
 • Mevrouw W. Schierboom, Gemeente Almere
 • De heer drs. Y. Stallenberg, Gouda
 • De heer J.F. Sweegers MSc RA, Geldrop
 • De heer M. Thakoer EMITA MSc, 'S-Gravenhage
 • De heer M.C.E. Vermeire MSc, Eindhoven
 • De heer W. Visser MSc, Hendrik-Ido-Ambacht
 • De heer dhr. C.P.T. Wagenaar, Amsterdam
 • Mevrouw S.Y. Yuen MSc EMITA, Rotterdam

Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager