Door middel van dit Privacystatement laat de NOREA u weten welke persoonsgegevens we verzamelen ten behoeve van het beheer van het RE-register, de leden- en/of cursusadministratie en het gebruik van onze website(s), waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. 
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld, behoudens de vermelding met naam, lidnummer en inschrijfdatum in het openbare register. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen (behoudens openbare registergegevens)
 • zorgvuldig beheren en beveiligen
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan:

NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors
norea@norea.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de registraties en websites van de NOREA.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in de door NOREA vastgestelde verwerkingsdoelstellingen voor persoonsgegevens:

 1. Het beheren van het register van leden en de administratie(s) van aspirant- en geassocieerde leden.
  Hiervoor vragen we de gebruikelijke persoons- en contactgegevens ter identificatie in combinatie met gegevens over de werkkring en factuuradres. Voor inschrijving in het register is daarnaast ook het diploma van de IT-auditopleiding, een beschrijving van de werkervaring, vermelding van referenten en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist. Deze informatie wordt tot zeven jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard (ten behoeve van de Regeling Overstappers en Herintreders). 

 2. Aanmelding voor cursusactiviteiten, trainingen, symposia of bestellingen van publicaties.
  Wanneer u ons e-mail of webformulier stuurt wordt deze informatie opgenomen in ons e-mail archief en conform de bewaartermijn in verband met de betreffende financiële verplichting opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende activiteit relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
   
 3. Registratie Permanente Educatie en opgave werkzaamheden inzake kwaliteitsonderzoek.
  De gegevens die u ons verstrekt in verband met de PE-registratie of de werkzaamheden ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek worden gedurende de relevante en actuele termijn bewaard, zoals aangegeven in het betreffende reglement.
   
 4. Nieuwsbrieven.
  Op de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (‘REZINE’). Abonnees van deze nieuwsbrief kunnen zich daarvoor desgewenst afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief. Afmelden kan ook via de profielpagina van MijnNOREA.nl
Derden
Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we persoonsgegevens opslaan bij derden (hostingproviders en back-up-dienstverleners). Deze partijen zijn ‘verwerkers’. Zij mogen alleen gegevens verwerken op onze instructie. Met alle verwerkers die we inschakelen maken we afspraken over de omgang met persoonsgegevens. Daarnaast verstrekken we informatie uit het openbare register aan personen die daarom vragen. Ook kunnen we op basis van een wettelijk voorschrift verplicht zijn om persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan de daartoe bevoegde autoriteiten. We verkopen persoonsgegevens nooit door aan derden.
Beveiliging
De NOREA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen.
Website bezoek
Wanneer u onze website gebruikt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. De analyses van deze logfiles worden uitsluitend ter verbetering van de website en de gerelateerde dienstverlening van de NOREA gebruikt en gedurende maximaal 12 maanden bewaard.