Het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) is belast met de uitvoering van kwaliteitsonderzoeken op grond van het Reglement Kwaliteitsbeheersing en het Reglement Kwaliteitsonderzoek.

Leden van de werkgroep