Lidmaatschap NOREA
NOREA kent vijf soorten lidmaatschap:
 • registerleden (RE's)
 • aspirant-leden
 • geassocieerde leden
 • gepensioneerde leden
 • ereleden
Het aspirant-lidmaatschap is bedoeld voor studenten van de erkende IT-auditopleidingen of afgestudeerde Youngprofs die nog niet over de vereiste ervaring voor inschrijving in het register beschikken. Het aspirant-lidmaatschap kan worden aangevraagd via het NOREA-bureau. Aspirant-leden kunnen onder dezelfde condities als de leden deelnemen aan de NOREA-activiteiten en bijeenkomsten. Daarnaast worden ook speciale activiteiten voor de aspirant-leden en Youngprofs georganiseerd.

Het geassocieerd lidmaatschap is bedoeld voor personen die affiniteit hebben met het IT-audit vakgebied maar niet aan de eisen kunnen voldoen voor inschrijving in het register. Ze kunnen wel onder dezelfde condities als (aspirant-)leden deelnemen aan de NOREA-activiteiten en bijeenkomsten. Het geassocieerd lidmaatschap kan worden aangevraagd via het NOREA-bureau.

Het gepensioneerd lidmaatschap is bedoeld voor RE's die na hun actieve loopbaan toch betrokken willen blijven bij de activiteiten van de beroepsorganisatie. Voorwaarde voor het gepensioneerd lidmaatschap is dat men niet (meer) werkzaam is als RE en zich via het NOREA-bureau als gepensioneerd lid heeft laten registreren.

Het erelidmaatschap wordt op voordracht van het bestuur verleend door de ledenvergadering aan leden wegens hun grote inzet en verdienste voor de beroepsorganisatie. Ereleden zijn:
 • Prof. dr. em. M.E. van Biene-Hershey RE
 • Drs. M.A. Bongers RE RA CISA CFE CBM 
 • Prof. dr. em. K.IJ. Mollema RE RA
 • Prof. dr. em. J.P.J. Verkruijsse RE RA

De contributietarieven bedragen in 2024:
 • registerleden (RE's) 510,-
 • aspirant-leden € 150,-
 • geassocieerde leden € 150,-
 • gepensioneerde leden € 115,-