Algoritme en audit

22 juli, 2021
Sinds enkele jaren verschijnen regelmatig publicaties over algoritmes en audit. Er bestaat echter nog geen breed geaccepteerde en concrete aanpak voor deze categorie van audits.
Volledig artikel