Algoritmes, wat zijn dat?

17 april, 2019
Algoritme-gedreven systemen zijn al volop aanwezig in de wereld waarin we leven. Maar wat zijn dat eigenlijk, algoritmes?
Volledig artikel