Auditors adviseren, advies door en voor auditors

18 maart, 2022
Boekbespreking
Auditors Adviseren is een studierapport en uitgave van de ESAA. Diverse aan de ESAA verbonden docenten en deskundigen signaleren dat advisering als competentie en professie nog (te) weinig naar voren komt in de opleidingen tot auditor. Deze bundel beoogt opinies van ervaren en toonaangevende personen uit het wereldje van audit samen te vatten over het onderwerp ‘adviseren door auditors’.
Volledig artikel