Echt loslaten wat je traditioneel deed kan helpen de uitdagingen die we nu ervaren te lijf te gaan

20 maart, 2024
Avinash Nandram over de samenwerking met IT-auditors
In een nieuwe serie columns laten we verschillende professionals vertellen over eigen werkgebied en over hun ervaringen met IT-auditors. Avinash Nandram trapt af.
Wie ben je en welke expertise heb je? 
Ik ben Avinash Nandram en werkzaam bij de Auditdienst Rijk – Ministerie van Financiën. Ik ben, na afronding van mijn master opleidingen fiscaal recht en fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam, mijn carrière begonnen bij PWC in de fiscale adviespraktijk. Hierna heb ik de overstap gemaakt naar de Rijksoverheid en ben daar gestart met de opleiding tot registeraccountant. Bij de Rijksoverheid heb ik diverse rollen en functies vervuld in de auditpraktijk. Op dit moment maak ik onderdeel uit van het management- directieteam van de Auditdienst Rijk en mag ik mij als leidinggevende ontfermen over de werkzaamheden die wij uitvoeren binnen het EU-domein als ADR. Daarnaast heb ik een rol in het verder brengen van het domein kennis en ontwikkeling van de ADR. Aanvullend maak ik deel uit van het LIO-bestuur van de NBA. Ook doorloop ik op dit moment in het kader van mijn leiderschapsontwikkeling het kandidatenprogramma van de Algemene Bestuursdienst. 

In mijn werkzaamheden tot nog toe heb ik veel samengewerkt met IT-auditors. Verrijkend daarin vind ik dat het goed inzetten van deze collega’s in je controle je heel veel (aanvullende) zekerheid kan bieden. De kunst blijft evenwel ook als je kijkt naar het inzetten van innovatie en nieuwe tooling dat dit direct effect heeft op je bestaande werkzaamheden. Ik zie in de sector helaas nog steeds dat veel accountants en en doen. De ware innovatie is pas daar als we durven los te laten.
Waarom heb je voor deze functie gekozen?
Ik heb het idee dat ik door het zijn van Rijksambtenaar alsook register accountant op twee manieren het maatschappelijk kan dienen. In het domein waarbinnen wij als overheidsaccountant werken komt er om en nabij de 1 miljard Euro per dag binnen en gaat er net iets meer per dag weer uit. Het is ronduit fantastisch om een bijdrage te mogen leveren aan de beoordeling van de rechtmatigheid van die gelden. Daarnaast is het werkveld heel tastbaar en zie je de effecten van je werk of het beleid wat erachter zit vaak direct terug in de praktijk van alledag. Ik merkte al vrij snel dat ik naast het inhoudelijke domein ook erg veel energie krijg van het anderen zien groeien. De afgelopen jaren heb ik mijn werkveld en expertise bewust verbreed. Ik leer daarbij graag om de vele inspirerende leiders om mij heen en probeer naar anderen toe ook de bevlogenheid en inspiratie over te brengen. Dit geeft mij veel energie en draagt bij aan mijn drijfveer om van maatschappelijke betekenis te zijn. 
Wat hoop je te bereiken met deze functie?
Ik hoop dat ik met zoveel enthousiaste collega’s om me heen het vakgebied elke dag weer een stapje verder kan brengen. Verder gebeurt er in internationaal en Europees perspectief de komende tijd veel. Fijn om in dat domein een rol te spelen en vooral te leren en te delen ook met andere lidstaten. Vanuit mijn functie heb ik de mogelijkheid om anderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit kan op verschillende manieren zoals het open en kritische gesprek voeren met collega’s die mogelijk niet meer op hun plek zitten maar ook enthousiaste potentiële collega’s enthousiasmeren om hun carrière voort te zetten bij de Rijksoverheid. Tot slot hoop ik in mijn handelen van betekenis te kunnen zijn voor de ander. Ik besteed in mijn werk veel tijd aan het welzijn van onze mensen en vooral wat we met elkaar kunnen doen om ten volle werkplezier te ervaren. 
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of uitdagingen in jouw werkveld?
De belangrijkste uitdaging zit met name in de schaarste van human capital maar vooral ook hoe we nieuwe technieken zodanig kunnen inzetten dat ze ons ontzorgen. Het is een gegeven dat talent in het auditveld schaars is. De kunst is dan om je als werkgever te onderscheiden en relevant te blijven in een concurrerende arbeidsmarkt. Mede ingegeven door de COVID-crisis is de aandacht in het zijn van Rijksambtenaar breder toegenomen. Daarnaast zal veel ervaren personeel de komende jaren de Rijksdienst verlaten. Belangrijk daarin is dat je organiseert dat de kennis en vooral ervaring welke deze collega’s hebben op een goede manier overgebracht kan worden naar het junior of medior kader. Dit vergt vooral vooruitkijken en zorgen dat er voldoende verbinding is tussen de verschillende Rijksambtenaren waardoor deze belangrijke kennisoverdracht steeds vanzelfsprekender wordt. Ook het inzetten van de eerder genoemde nieuwe technieken zoals AI en dan echt loslaten van hetgeen je traditioneel deed kan helpen de uitdagingen die we nu ervaren te lijf te gaan. 
Wat is je belangrijkste boodschap voor IT-auditors?
De belangrijkste boodschap voor IT-auditors is om aan de financial auditor permanent de kritische vraag te stellen als wij dit afdekken met onze IT-werkzaamheid wat behelst dat voor de rest van je geplande werkzaamheden? Die vraag is relevant want brengt ons de ware innovatie in dingen slimmer doen. Verder hebben we al meerdere jaren bij de Auditdienst Rijk het beleid dat bij iedere assurance-opdracht een IT-auditor als evenknie van de tekenend accountant betrokken is in alle fases van het controleproces. Dit begint al bij het plannen van de audit. Hierdoor wordt de blik en visie van de IT-auditor echt gebruikt als belangrijke speler in het auditteam met net zoveel mandaat als de financial auditor om tot de goede beoordeling te komen.