Bedenkelijke algoritmes

17 april, 2019
Boekbespreking
Mensen hebben persoonlijke opvattingen en belangen, staan op een bepaalde plek in het politieke spectrum, en zijn notoir slecht in het inschatten van statistische kansen.
Volledig artikel