Complexiteit is geen black box

11 januari, 2022
Uit de praktijk blijkt dat bij veel projecten de gestelde doelen niet worden behaald. Bovendien is vaak de doorlooptijd (veel) langer dan gepland en de kosten (veel) hoger dan beoogd. Dit niet in de laatste plaats met reputatieschade tot gevolg. Ook de gemeente Rotterdam kent dit soort projecten. De complexiteit van deze projecten en het ontbreken van een bijbehorende aanpak zijn hiervan belangrijke oorzaken.
Volledig artikel