Testen we nog general IT-controls bij het toepassen van data-analyse?

27 augustus, 2021
Van oudsher hechten we groot belang aan het testen van de general IT controls om tot een oordeel over de jaarrekening te komen. Dit artikel behandelt de vraag of dit nog wel altijd nodig is, gegeven de groeiende nadruk op datagedreven audits.
Volledig artikel