Tijdgebonden risico's vangen in metaforen

11 maart, 2020
Interne auditors rapporteren over risico’s, zodat de organisatie een beeld heeft wat haar te wachten staat en tijdig actie kan ondernemen. Maar juist de tijdsdimensie ontbreekt in de manier waarop auditors over risico’s rapporteren.
Volledig artikel