Consultatie herziening Richtlijn 4401

06 september, 2022
NOREA gaat Richtlijn 4401 over ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden‘ herzien tot Richtlijn 4400. 

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft een herziening uitgebracht van de internationale Richtlijn ISRS 4400. NOREA vindt het belangrijk dat IT-auditors op eenzelfde manier werken en volgt daarom de internationale Richtlijnen. Bij het vertalen wordt rekening gehouden met Europese afspraken over de vertaling van de Richtlijnen. Daarnaast is samengewerkt met de NBA voor de vertaling van de Engelse tekst. Ook de NBA standaard 4400 wordt herzien op basis van de internationale Richtlijn ISRS 4400.

Het Consultatiedocument bevat een toelichting, vragen en aandachtspunten. In de concept-tekst van de herziene richtlijn is de volledige tekst van de IAASB plus de vertaling en interpretatie t.b.v. de NOREA-versie opgenomen. De consultatietermijn loopt t/m 15 november 2022. In december zal het herzieningsvoorstel aan de ledenvergadering worden voorgelegd.

De beoogde invoeringsdatum van NOREA Richtlijn 4400 is 1 januari 2023. Reacties op de consultatie via norea@norea.nl


Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof