Erkenning IT-auditopleidingen voortgezet

28 september, 2023
Periodiek worden de door NOREA erkende IT-auditopleidingen beoordeeld om vast te stellen of het opleidingsprogramma voldoet aan de gemeenschappelijke eindtermen die door NOREA met de opleidingen zijn overeengekomen. Deze visitatieronde heeft het afgelopen voorjaar plaatsgevonden.
De Commissie van Toelating/Visitatiecommissie heeft als volgt geconcludeerd:

  • Alle opleidingen voldoen in voldoende mate aan de eisen (eindtermen)van NOREA;
  • Alle opleidingen besteden in voldoende mate aandacht aan de NOREA-beroepsregels en richtlijnen;
  • Op basis van de verstrekte informatie de toelating, de programmering en studiebelasting en de toetsingen aan de eisen voldoen.
Op grond van een positief advies van de Commissie van Toelating/Visitatiecommissie heeft het bestuur kunnen besluiten de erkenning voor een periode van 3 jaar te verlengen. Een volgende visitatieronde zal plaatsvinden in het voorjaar 2026. In de aanloop hiernaar zal aandacht worden besteed aan de herijking van het Beroepsprofiel en de eindtermen.

De erkende opleidingen zijn:
  • Post-Master IT-Auditing & Advisory, Erasmus School of Accounting & Assurance, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Executive Master of IT-auditing, TIAS School for Business and Society, Tilburg University
  • Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Executive Programme of Digital Auditing, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam


Geschreven door
Christel Maas
Christel Maas