FAQ verplichte kennistoetsen 2020 en 2021

23 oktober, 2020
Is de kennistoets over de Assurance-richtlijnen verplicht voor mij?
De kennistoets over de Assurance-richtlijnen is verplicht voor alle RE’s die in de praktijk betrokken zijn bij de voorbereiding of uitvoering van assurance-opdrachten en/of aan assurance verwante opdrachten, zoals bedoeld in Richtlijn 3000, 3402 of 4400/1 en de Handreikingen SOC2/3 en OKB. Als je twijfelt of je al dan niet assurance-opdrachten uitvoert is dat een extra goede reden om aan deze e-learning en kennistoets mee te doen, want in de praktijk zien we ook voorbeelden van ‘onbedoelde assurance’ door het gebruik van foutieve terminologie in adviesrapporten of ‘rapport van bevindingen’. De toets is dus verplicht voor de RE’s die zich daadwerkelijk met assurance bezig houden maar alle RE’s kunnen uiteraard deelnemen en ook de PE-punten in dat verband opgeven.

Ik heb in 2019/2020 de verplichte NBA-Kennistoets(en) VGBA/VIO en COS-standaarden gehaald, ben ik dan vrijgesteld van de NOREA-kennistoetsen over deze onderwerpen?
In dat geval ben je vrijgesteld van de Kennistoets over de herziening Gedragscode (‘Code of Ethics’) omdat de ethische beginselen en de toepassing ervan elkaar overlappen (Je moet desgevraagd het certificaat kunnen overleggen). Dat geldt echter niet voor de kennistoets over de assurance-richtlijnen omdat de voor RE’s relevante richtlijnen (3000, 3402, of 4400/1) en handreikingen buiten het bestek van deze verplichte NBA-Kennistoets zijn gelaten.

Wanneer moet de kennistoets worden vermeld in de PE-opgave (over welk jaar)?
De kennistoets over de assurance-richtlijnen is een verplicht onderwerp voor 2020 en moet dus bij de volgende PE-opgave, d.w.z. voor 1 maart 2021, worden opgegeven. (Deze deadline is met één maand uitgesteld t/m 31-3-2021). De kennistoets over de herziening Gedragscode kan pas in het eerste kwartaal van 2021 worden gemaakt en moet dus in de PE-opgave over 2021, d.w.z. voor 1 maart 2022 worden gemeld.

Wat is gratis en waarvoor moet ik betalen?
Deelname aan de webinars op 29 oktober (over de Assurance-richtlijnen) en 14 januari 2021 (over de herziening Gedragscode) is gratis. Deelname aan de e-learning(s) en kennistoetsen kost € 95,- voor één onderwerp of 145,- voor de combinatie van beide onderwerpen.

Hoe kan ik me aanmelden voor de e-learning(s) en kennistoetsen?
Door middel van het formulier is nog aanmelding mogelijk voor de herziening gedragscode-toets is t/m 7 december 2021,

Kan ik de webinars nog terugkijken of beluisteren?

Kan ik alléén de kennistoets doen zonder bijbehorende e-learning?
Nee, om organisatorische, logistieke en didactische redenen is besloten om de e-learning en kennistoets niet afzonderlijk aan te bieden.

Wanneer kan ik bij de inschrijving aangeven dat de factuur naar mijn werkgever mag worden gezonden?
Met de grote auditfirma’s en -diensten, zoals ABN AMRO, ADR, de Belastingdienst, BDO, Deloitte, EY, KPMG en PwC vindt de afwikkeling van de cursusbijdragen plaats door middel van verzamelfacturen. Medewerkers van deze organisaties kunnen bij de aanmelding volstaan met het vermelden van hun organisatie en aangeven welke kennistoets(en) in hun situatie van toepassing zijn. Voor medewerkers van andere organisaties geldt dat de factuur alleen naar de werkgever kan worden gezonden, wanneer dat ook gebruikelijk is met de contributiefacturen voor het lidmaatschap.

Ik ben (nog) geen RE, kan ik dan toch aan de e-learnings en kennistoetsen deelnemen?
Indien je bent ingeschreven als aspirant-lid of geassocieerd lid is dat mogelijk.

In ben in 2020 ingeschreven in het register, moet ik dan al aan de verplichte kennistoetsen voldoen?
In dat geval geldt de PE-plicht vanaf het eerste volledige kalenderjaar na de inschrijving dus 2021. De Gedragscodetoets is dan wel verplicht want dat is het verplichte onderwerp voor 2021.


Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof