Geactualiseerde Corporate Governance Code in teken van duurzaamheid en digitalisering

20 december, 2022
 Door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code is op 20 december 2022 de geactualiseerde Corporate Governance Code gepresenteerd en overhandigd aan de Minister Adriaansens van EZK. 

Commissievoorzitter Pauline van der Meer Mohr gaf in haar introductie enkele voorbeelden van de wijzigingen: in de geactualiseerde Code wordt meer aandacht geschonken aan technologische ontwikkelingen, zoals de impact van nieuwe technologieën en veranderende businessmodellen. Hierbij is het van belang dat vennootschappen zich bewust zijn van de risico’s, zoals cyberdreigingen, en daarop anticiperen. Deskundigheid en ervaring bij het bestuur en de raad van commissarissen over digitalisering is hiervoor cruciaal.

Door Daniël Palomo van Es (Hoofd Cybersecurity, NCTV) werd ingegaan op de betekenis van de Code voor Cyberveiligheid. In dat verband kondigde hij een overleg aan dat binnenkort wordt opgestart met de Cybersecurityraad, NOREA, de AFM, DNB en het Ministerie van Justitie en Veiligheid om invulling te geven aan de veronderstelde verantwoordelijkheid voor cybersecurity van ondernemingen.

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof