Handreiking DigiD-assessments 2024

01 juli, 2024
De NOREA-werkgroep DigiD-assessments heeft een nieuwe handreiking 2024 uitgebracht. Deze handreiking integreert alle losse onderdelen die het afgelopen jaar op de site zijn geplaatst. Dit houdt in dat na publicatie van deze Handreiking alle andere handreikingen en testaanpakken niet meer geldig zijn. De nieuwe templates voor het assurancerapport zullen spoedig worden gepubliceerd. 

Kijk voor alle documenten op de pagina van de werkgroep DigiD-assessments
Download de NOREA Handreiking ICTbeveiligingsassessment DigiD

Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager