IIA stopt met kwaliteitstoetsingen voor NOREA en NBA

17 januari, 2024
Het bestuur van het Instituut van Internal Auditors (IIA) heeft besloten om per 1 januari 2024 geen kwaliteitstoetsingen op de NBA- en/of NOREA-beroepsnormen meer uit te voeren en de accreditatie vanuit NBA en NOREA niet te verlengen. Vanaf 2024 zal het IIA zich specifiek richten op kwaliteitstoetsingen volgens het International Professional Practices Framework (IPPF).
Het IPPF is een internationaal door internal auditors geaccepteerd raamwerk om de kwaliteit van de internal auditfunctie te waarborgen. De kwaliteitstoetsing volgens het IPPF richt zich op het functioneren van de internal auditfunctie.

Het IPPF kent geen aanvullende opdrachtgerichte kwaliteitsnormen, zoals NBA en NOREA die wel hebben voor accountants en RE’s, mede vanuit de IFAC (International Federation of Accountants). IFAC bepaalt als wereldwijde organisatie de normen en kwaliteitsregels voor gekwalificeerde certificerende accountants.

Voorwaarden

NBA, NOREA en IIA hebben geen overeenstemming over verlenging van de accreditatie kunnen bereiken, omdat IIA niet langer aan de accreditatievoorwaarden wil voldoen. Door het niet verlengen van de accreditatie zullen internal auditfuncties met door NBA en NOREA gekwalificeerde leden met meerdere kwaliteitstoetsingen door verschillende organisaties te maken krijgen.

Lopende trajecten, waar de toetsing op NBA- en/of NOREA-beroepsnormen door Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) al onderhanden is, en toetsingen waarvoor al een offerte is uitgebracht in 2023, worden door het IIA nog afgerond in 2024.

Informatie

Voor informatie over nieuwe toetsingen op de beroepsnormen van NBA en/of NOREA in 2024 kunnen internal auditfuncties contact opnemen met de NBA en/of NOREA. Vanzelfsprekend blijven IIA, NBA en NOREA zich actief inzetten om de kwaliteitsborging van de internal auditfunctie verder te ontwikkelen en ondersteunen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met vaktechniek@iia.nl, RVT@nba.nl of norea@norea.nl

Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager