Input gevraagd voor whitepaper over IT-waardecreatie

09 juli, 2024
In samenwerking met NOREA heeft een werkgroep van ISACA een vragenlijst opgesteld die inzicht verschaft in IT-waardecreatie bij de Rijksoverheid. De resultaten worden verwerkt in een whitepaper over:
  • wat IT-waarde betekent binnen overheden en
  • hoe de governance van IT-waardecreatie kan worden ingevuld binnen verschillende onderdelen van de overheid.
Invullen van de vragenlijst wordt zeer gewaardeerd. Ook als u niet werkzaam bent bij de rijksoverheid. Het onderzoeksteam is namelijk ook nadrukkelijk op zoek naar de inbreng van de private sector om van elkaar te kunnen leren.

Interessant om mee te doen: want is het voor IT-auditors altijd duidelijk wat de IT-waardecreatie van een organisatie is? En hoe kun je dit als IT-auditor meten en auditen? Voer voor discussie dus.

De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met begin oktober. Aansluitend wordt een round table georganiseerd om het onderwerp verder te bespreken. Aan het einde van het jaar wordt het onderzoek gepresenteerd via de genoemde whitepaper.Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager