Ledenvergadering voorjaar 2022

09 juni, 2022
Op donderdag 9 juni vond de voorjaarsledenvergadering 2022 plaats, online door middel van Zoom.
Daarbij is ingestemd met de voordracht voor het erelidmaatschap van Marcel Bongers, die door het bestuur tijdens het Lustrum-Congrestival op 19 mei jl. is aangekondigd. Ook is het verslag van de vorige ledenvergadering vastgesteld (9 december 2021).

Penningmeester Alex van der Harst gaf een toelichting bij de Jaarrekening en het jaarverslag 2021. Zie daarvoor de doorlopende presentatie van de ALV. De jaarrekening is vastgesteld en het bestuur décharche verleend. Dat betreft eveneens het CKO-jaarverslag 2021, dat werd toegelicht door Jaap Boukens, de voorzitter van het College Kwaliteitsonderzoek.

Secretaris Jeroen van Schajik gaf een toelichting bij de noodzakelijke acties en voorstellen als gevolg van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Door de vergadering is ingestemd met het voorgestelde normbedrag van € 150.000,- waarboven het aangaan van financiële verplichtingen de instemming van de ALV vereist. Daarnaast zal een adviescollege worden ingesteld met een taakopdracht die ook het toezicht impliceert en zal aan de volgende ledenvergadering een Integriteits- of Governancecode voor het bestuur ter vaststelling worden voorgelegd.

De bestuursleden Mirjam Pauw en Marc Welters gaven een update van enkele strategische onderwerpen en ontwikkelingen betreffende de Permanente Educatie, PE-registratie, -opgave en verplichte kennistoets 2021 alsmede het IT-Governance Reporting Initiative ('het IT-verslag') van de NOREA.

De ledenvergadering werd na de rondvraag afgesloten door Voorzitter Irene Vettewinkel, die de leden bedankte voor hun inbreng en belangstelling. 

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof