Maatregelen kabinet voor kwaliteitsverbetering accountantscontroles

23 maart, 2020
De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra ingestemd met maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. 
Er komen heldere criteria voor het meten van kwaliteit, het toezicht valt straks in zijn geheel onder de Autoriteit Financiƫle Markten en de grootste accountantsorganisaties moeten verplicht een raad van commissarissen hebben waarmee intern toezicht beter geborgd wordt. De maatregelen moeten naast duurzame verbetering van de kwaliteit ook zorgen voor een cultuuromslag op de werkvloer. Een kwartiermaker wordt aangesteld om alle betrokkenen om tafel te brengen en te zorgen voor de voortgang en uitvoering van maatregelen.

Commissie Toekomst Accountancysector
Het afgelopen jaar onderzocht de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) hoe de kwaliteit van accountantscontroles kon worden verbeterd. Volgens de overheid werd er door accountantsorganisaties onvoldoende voortgang geboekt bij 'noodzakelijke verbeteringen' rondom de controles. "De commissie sprak uitvoerig met de sector en deed onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Daaruit bleek dat aanvullende maatregelen nodig zijn om ook het vertrouwen in de controles te verbeteren". 

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof