NOREA ledenvergadering voorjaar op donderdag 8 juni 2023

12 mei, 2023
Op donderdag 8 juni a.s. vindt de ledenvergadering plaats bij NOREA/NBA te Amsterdam. Aanvang is 17.00 uur. Deelname is uitsluitend fysiek mogelijk*)

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige vergadering (8 december 2022)
3. Jaarrekening en -verslag 2022
4. CKO-Jaarverslag 2022
5. Kandidaatstellingen bestuur
6. Toelichting/samenvatting conclusies Blockchainproject door Rene Matthijsse
7. Toelichting consultatie ISQM1 en -2
8. Rondvraag en sluiting

Netwerkborrel ter afsluiting
Omdat dit het laatste NOREA-event is op deze locatie, wegens de verhuizing naar de nieuwe NBA/NOREA-locatie te Hoofddorp, is dat een goede aanleiding om het glas te heffen en terug en vooruit te blikken.

Deelnemers dienen zich aan te melden via deze link.

*) Omdat de tijdelijke (Covid-)Wet digitale vergaderingen is vervallen per 1 febr. jl. mogen verenigingen of stichtingen geen digitale ledervergaderingen meer houden, tenzij in de statuten anders is bepaald. Hiervoor wordt wel weer een wetswijziging voorbereid maar die zal in 2023 nog niet effectief worden.  


Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof