NOREA ledenvergadering voorjaar 2024

21 mei, 2024
Op woensdag 26 juni om 17.00 uur vindt de Ledenvergadering plaats bij NOREA/NBA in Hoofddorp. 
De voorlopige agenda

1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige vergadering (7 december 2023)
4. Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek (CKO) 2023, toelichting door Jaap van Beek
5. Invoering ISQM 1 en 2 als RKBN deel 2 en deel 3  (zie onder), toelichting door René Ewals
6. Update NOREA Reporting Initiative door Marc Welters
7. Rondvraag en sluiting

Invoering ISQM 1 en 2 als RKBN deel 2 en deel 3
Door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) zijn twee nieuwe standaarden voor kwaliteitsmanagement vastgesteld (ISQM 1 en 2 genaamd). Deze standaarden zijn per 15 december 2022 ingevoerd voor leden van IFAC. De aanpassingen die relevant zijn voor NOREA zijn door de Commissie Beroepsregels geanalyseerd en de nieuwe RKBN is geconsulteerd in de periode 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023. Hieronder de definitieve teksten ten behoeve van besluitvorming op de ALV op 26 juni 2024
Via de link hieronder kunt u zich aanmelden. Na afloop van de vergadering is er een borrel.
Aanmelden

Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager