NOREA-reactie Consultatie Corporate Governance Code

21 april, 2022
Door de NOREA is gereageerd op het consultatiedocument van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

NOREA onderschrijft de noodzaak om een effectieve en efficiënte Code te hebben voor hoogwaardige bedrijfsrapportage door (beursgenoteerde) ondernemingen en om ervoor te zorgen dat ondernemingen informatie eenduidig rapporteren die relevant is voor stakeholders.

In ons werkveld zien we dat als IT onvoldoende beheerst wordt door ondernemingen, dit leidt tot materiële risico’s voor de onderneming die in enkele gevallen ook de continuïteit van de onderneming raken (denk o.a. aan cyberrisico’s en outsourcingsrisico’s). Meer en meer schrijft de accountant (lees NBA en NOREA) dan ook risico’s inzake de beheersing van IT als Key Audit Matter (KAM) in de accountantsverklaring bij de jaarrekening. In het jaarverslag wordt hierover echter maar sporadisch melding gemaakt. Dit is temeer een reden om in de Code expliciet naar de risico’s en de beheersing van IT en Cyber te verwijzen.

In onze reactie hebben we een aantal ontwikkelingen opgenomen uit ons vakgebied en geven enkele overwegingen aan u mee om de Code daarmee te verrijken.


Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof