NOREA-reactie op AFM-consultatie Principes voor Informatiebeveiliging

08 juli, 2019
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft marktpartijen en stakeholders uitgenodigd om te reageren op het concept voor haar Principes voor Informatiebeveiliging

Met deze beleidsuiting schetst de AFM haar verwachting over het gewenste gedrag van financiële ondernemingen en accountantsorganisaties op dit terrein.

In haar reactie spreekt het NOREA-bestuur waardering en steun uit voor dit initiatief van de AFM maar plaats daarnaast enkele kanttekeningen en overwegingen bij de geformuleerde principes. 

Zie NOREA-reactie: via AFM-antwoordformulier


Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof