Online ledenvergadering op 3 juni 2021

27 mei, 2021
Op donderdag 3 juni vond de voorjaarsledenvergadering 2021 plaats, online door middel van Zoom.

Enkele bestuursleden gaven een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de strategische speerpunten naar aanleiding van de strategie 2021-2025:
  • Bart de Jongh over Maatschappelijke relevantie en externe profilering
  • Jacco Jacobs over de RE als 'Front Runner in IT'
  • Winfried Nanninga over 'Verbinden van leden'
  • Marc Welters over Kwaliteit en de publiciteitscampagne die binnenkort van start gaat.
  • test
Secretaris Jeroen van Schajik had enkele mededelingen over de stand van zaken met betrekking tot de verplichte kennistoetsen en de Nederlandse vertaling van de herziene Gedragscode, die voor 1 juli 2021 zal worden gepubliceerd. Het verslag vorige ledenvergadering (10 december 2020/7 januari 2021) is vastgesteld.

Penningmeester Alex van der Harst gaf een toelichting op de jaarrekening en het jaarverslag 2020, waarna de jaarrekening is vastgesteld.

Marcel Bongers, vice-voorzitter van het College Kwaliteitsonderzoek, gaf een toelichting op het Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek (CKO) 2020, dat vervolgens eveneens werd vastgesteld.

Voorzitter Irene Vettewinkel gaf een overzicht van de komende activiteiten in het najaar 2021 en voorjaar 2022, waaronder het Security Congres op 6 oktober 2021 in Gooiland te Hilversum en het 30-jarig NOREA-lustrum in mei 2022.

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof