Publicatie NOREA Guiding Principles Trustworthy AI Investigations update

03 februari, 2022
De kennisgroep Algorithm & Assurance heeft naar aanleiding van de ontvangen reacties op de draft ter consultatie een nieuwe versie (1.1) uitgebracht van de Guiding Principles Trustworthy AI Investigations. Een Nederlandstalige versie zal in maart 2022 beschikbaar zijn.

Zowel de invoering van algoritmische systemen door ondernemingen als de controle daarvan door IT-auditors, zijn domeinen in opkomst. Omdat we ons bewust zijn van het vroege stadium in deze ontwikkeling, dekken de leidende beginselen (nog) niet de uitgangspunten die nodig zijn voor het geven van zekerheid over het ontwerp, de implementatie of operationele effectiviteit van algoritmische systemen. Ook de dialoog over de vereiste verantwoordingsnormen en controleprocedures tot het geven van zekerheid, in de vorm van assurance-rapporten, is nog in beweging.

De ‘Guiding Principles’ zijn bedoeld om IT-auditors te ondersteunen bij het uitvoeren van ex ante en/of ex post onderzoeken van algoritmische systemen en om organisaties te helpen in hun zoektocht naar de inzet van betrouwbare AI-toepassingen. De principes zijn niet bedoeld als raamwerk voor algoritmisch systeemonderzoek, maar wordt de nadruk gelegd op sleutelvragen die de IT-auditor moet stellen als ‘context-relevant’, gebaseerd op de huidige leidende praktijken voor betrouwbare AI.

Zodra ontwikkelingen, zowel in theorie als praktijk, daartoe aanleiding geven zal de kennisgroep een update van de huidige ‘Guiding Principles’ uitbrengen.

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof