Spelnotaris en IT-auditor

16 januari, 2014
In het Notariaat Magazine van januari 2014 is een artikel gepubliceerd over de rol van de notaris bij TV-programma's.
Het onderwerp ‘notaris en spelprogramma's' krijgt ruimschoots aandacht in de media sinds een uitzending van Miljoenenjacht, waarin een deelnemer zegt per ongeluk op de rode knop te hebben gedrukt. Hij eist nu een vergoeding van het programma, Endemol én de deelnemende notaris voor het mislopen van 5.000.000 euro.
Vaak wordt een notaris geacht toezicht te houden op een geautomatiseerd proces, zoals een loterij of stemming per sms of internet. Beschikt hij daarvoor over de juiste expertise? In het betreffende artikel wordt nogmaals nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de handleiding Spelnotaris en IT-auditor, die door de Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in samenspraak met NOREA is vastgesteld.


Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof