Symposium Auditlast Ziekenhuizen

06 september, 2022
De NOREA-Kennisgroep ICT & Zorg heeft tijdens een symposium op 5 september 2022 de resultaten gepresenteerd van een verkennend onderzoek dat door de kennisgroep is uitgevoerd naar de auditlast binnen ziekenhuizen in Nederland met de focus op informatiebeveiliging. 

Aanleiding voor het doen van onderzoek is de observatie vanuit onze beroepsgroep dat ziekenhuizen zich geplaatst zien voor een toenemend aantal verplichtingen om zich te laten auditen. Deze verplichtingen vloeien voort uit wet- en regelgeving, het ziekenhuis moet aantonen dat het zijn ‘licence to operate’ waarmaakt. Ze vloeien echter ook voort uit incidenten.

Kennisgroep-voorzitter Nico Huizing overhandigde het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport aan Paul Boomkamp, CFO van het Erasmus MC, die vervolgens een key-note adresseerde over de auditlast in ziekenhuizen.

De onderzoeksbevindingen werden vervolgens namens de kennisgroep toegelicht door Emine Arslan en Lisa de Haan. Naast de bevindingen een constateringen werd ook ingegaan op de aanbevelingen inzake informatiebeveiliging, samenwerking en het opzetten van een integraal control framework.

Als voorbeeld van een dergelijk control framework gaf Marjolein van Egmond een inkijk in het Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V).

Tenslotte ging Michiel Hopstaken in op de mogelijkheden en voordelen om een dergelijk control framework ook voor de ziekenhuizen te ontwikkelen.

.Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof