Uitspraak Rechtbank Amsterdam in civiele procedure tegen NOREA

17 mei, 2019
Op 12 juni 2018 heeft de NOREA een dagvaarding ontvangen inzake een civiele procedure voor de Rechtbank Amsterdam. 
Daarin wordt de rechtsgeldigheid van een tuchtuitspraak (Raad van Tucht 2017-2) aangevochten, alsmede het besluit van het bestuur tot doorhaling van het betreffende lid wegens ‘voortgezette weigering’ tot medewerking aan het kwaliteitsonderzoek. De zaak is ter zitting (‘comparitie’) behandeld op 20 maart 2019 en op 15 mei jl. is de uitspraak vastgesteld, waarbij alle eisen of vorderingen tegen de NOREA zijn afgewezen. 

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof